Takaisin ajankohtaisiin

04.11.2021

KonepajaBarometri Q3/2021: Vahva markkina-aktiviteetti piti tilausvirrat korkealla – komponenttipula jarrutti liikevaihtoja

Lataa KONEPAJABAROMETRI

 

Konepajayhtiöiden kolmas kvartaali oli malliesimerkki kysynnän ja tarjonnan tasapainosta, tai oikeastaan sen puutteesta. Aktiivinen asiakaskysyntä piti tilausvirrat korkeana, kun taas toimitusketjujen kapeikot rajoittivat liikevaihdon kasvua. Yhteisvaikutuksena tilauskannat paisuivat uuteen ennätykseensä. Konepajoilla riittääkin tekemistä myös tulevina kvartaaleina. Kaikki avainluvut kasvoivat verrattuna vuoden takaiseen pehmeähköön vertailukauteen, mutta yhtiöiden yhteenlasketut saadut tilaukset ja liikevaihdot laskivat verrattuna kuluvan vuoden toiseen kvartaaliin. Erityisen voimakasta kasvu oli Amerikoissa, joka oli markkina-alueissa suurin koronakärsijä vuonna 2020. Amerikat palasivatkin kasvuveturiksi. EMEA-alueen kasvu hidastui voimakkaasti kasvaneen toisen kvartaalin jälkeen, kun taas Aasiassa esimerkiksi Evergrande-tilanteen tuoma epävarmuus lienee ainakin osin vaikuttanut negatiivisesti myös konepajayhtiöiden kehitykseen.

Toimitusketjujen ja logistiikan ongelmat nousivat esille kaikkien yhtiöiden kohdalla. Tilanteeseen ei odoteta merkittävää parannusta kuluvan neljännen kvartaalin aikana, ja katseet ovatkin jo alkuvuodessa 2022. Positiivisesti konepajayhtiöt ovat kuitenkin reagoineet tilanteeseen ja pyrkivät aktiivisesti vähentämään toimitusketjujensa aiheuttamia häiriöitä. Paisuneiden tilauskantojen kanssa keskeiseksi riskiksi nousee kustannusten nousun onnistunut siirto myös asiakashintoihin, muussa tapauksessa konepajojen marginaalit voivat olla paineessa seuraavien kvartaalien aikana.

Konepajabarometrimme on saanut myös kaksi uutta tulokasta: Raute ja Glaston. Molemmat yhtiöt ovat tarkastelun muita yhtiöitä pienempiä ja myös syklisempiä. Raute tarjoaa asiakkailleen koko tehtaan kattavia teknologiaratkaisuja vanerin, viilun ja LVL:n tuotantoon. Liiketoiminta on erittäin riippuvaista rakennusteollisuuden suhdannevaihteluista. Glaston on puolestaan lasinjalostusteknologiayhtiö, joka toimittaa lasinjalostuskoneita ja niihin liittyviä palveluita arkkitehtuuri-, auto- ja laiteteollisuuksille. Glastonin kohdalla tukijalkojen suurempi määrä lieventää yksittäisen asiakastoimialan suhdanteen vaikutusta yhtiön liiketoimintaan. Molemmat yhtiöt nousevatkin suoraan barometrimme nopeimpiin kasvajiin, mikä kertoo niiden olevan tällä hetkellä voimakkaassa noususuhdanteessa. Barometrin vakiintuneista yhtiöistä voimakasta kasvua osoittivat myös Ponsse, Metso:Outotec ja Valmet, kun taas Wärtsilä, KONE ja Neles osoittivat muita yhtiöitä hitaampaa kasvua. KONEen osalta hidastumista selittää vahva vertailukausi.

Käyttäjäkuva

Kysy lisätietoja

Tommi Salonen

Hallituksen puheenjohtaja

+358 (0)400 770 510

tommi.salonen@swotconsulting.fi LinkedIn logo