Takaisin ajankohtaisiin

09.11.2022

KonepajaBarometri Q3/2022: Helpotusta toimitusketjujen haasteissa

Konepajabarometri Q3 2022

Lataa KONEPAJABAROMETRI

Konepajayhtiöiden kehitys oli vahvaa kolmannella kvartaalilla huolimatta talouden yleisestä epävarmuudesta ja voimakkaasta inflaatiosta. Ensimmäiset selkeämmät merkit toimitusketjuhaasteiden helpottumisesta olivat havaittavissa yhtiöiden liikevaihtojen kasvaessa voimakkaasti. Toimitusketjuhaasteilla on kuitenkin yhä negatiivisia vaikutuksia liikevaihtoihin ja enenevässä määrin myös yritysten käyttöpääomatilanteisiin, mutta yhtiöt arvioivat näiden ongelmien helpottavan vuoden loppuun mennessä. Talouden yleinen epävarmuus näkyi saatujen tilausten kehityksessä, jossa kasvu hidastui jo kuudetta kvartaalia peräkkäin. Siitä huolimatta tilauskertymien kasvu oli edelleen vahvalla tasolla, ja lyhyellä aikavälillä konepajayhtiöiden volyymia tukevat myös erittäin vahvat tilauskannat. Markkina-alueista vahvin oli Amerikka, jonka kasvuun dollarin vahvistumisella oli merkittävä vaikutus. Amerikoiden kasvu oli vahvaa myös kiinteillä valuuttakursseilla mitattuna, sillä dollarin vahvistumisen osuus kasvusta oli alle puolet. APAC-alueen kasvussa oli nähtävissä selkeitä merkkejä Kiinan koronasulkujen helpottumisesta. Lisäksi Intian kommentoitiin kehittyneen vahvasti kolmannella kvartaalilla. Euroopan kehitys oli puolestaan markkina-alueista heikointa epävarmuuden ollessa täällä voimakkaimmillaan.

Yleisesti moni yritys kokee näkymien heikentyneen erityisesti Euroopan osalta talouden kärsiessä eniten mahdollisesta energiakriisistä. Edelliseltä kvartaalilta tuttujen riskitekijöiden (inflaatio, Venäjän hyökkäyssota, kiristyneet rahoitusmarkkinat ja koronapandemia) arvioidaan edelleen hidastavan asiakkaiden päätöksentekoa. Vastapainoksi ongelmallisen komponenttitilanteen arvioidaan helpottavan lähitulevaisuudessa. Inflaation ja rahoitusmarkkinoiden vakautumisen osalta on myös ollut jo nähtävissä ensimmäisiä, vaikkakin minimaalisia, merkkejä. Merkittävin riskitekijä lähikuukausina onkin todennäköisesti niin heikosti ennustettava tekijä kuin ulkolämpötila, sillä se voi syöstä Keski-Euroopan energiakriisin seurauksena syväänkin taantumaan.

Suuret yhtiöt olivat suhteellisesti vahvempia niiden toimituskyvyn kohentuessa pienempiä verrokkejaan paremmin. Muita positiivisesti vaikuttavia tekijöitä ovat vahva dollari ja asiakastoimialojen korkeat käyttöasteet. Liikevaihdon kasvu oli vahvinta Valmetilla, Metso Outotecilla ja Wärtsilällä. Heikointa liikevaihdon kasvu oli toimitusketjuhaasteista kärsineellä Glastonilla sekä Ponssella ja Rautella, jotka pyrkivät kompensoimaan Venäjän markkinan poistumista muiden alueiden kasvulla. Saadut tilaukset kehittyivät vahvimmin Glastonilla, Konecranesilla ja Wärtsilällä, jotka hyötyivät asiakkaiden korkeista käyttöasteista. Heikoimmin uudet tilaukset kehittyivät yhtiöillä, joilla oli vertailukaudella merkittäviä yksittäisiä tilauksia tai Venäjän markkinoiden rooli oli suuri. Esimerkkejä ovat mm. Raute, Metso Outotec ja Ponsse.

Käyttäjäkuva

Kysy lisätietoja

Tommi Salonen

Hallituksen puheenjohtaja

+358 (0)400 770 510

tommi.salonen@swotconsulting.fi LinkedIn logo