Takaisin ajankohtaisiin

22.02.2022

KonepajaBarometri Q4 / 2021: Talviunilta herännyt Venäjän karhu heikentää erityisesti itään liittyviä näkymiä

Lataa KONEPAJABAROMETRI

Vuoden 2021 viimeinen kvartaali osoitti jälleen vahvaa kasvua ja nosti yritysten yhteenlasketut avainluvut takaisin pidemmän aikavälin trendilinjoilleen. Tilauskannat ja saadut tilaukset saavuttivat jälleen uusia ennätyksiään ja myös liikevaihdot ovat kuroneet koronapandemian seurauksena syntyneen kuopan kiinni. Kasvun odotetaan jatkuvan myös tulevina kvartaaleina, vaikkakin hidastuen vahvojen vertailukausien ja globaalin kysynnän tasaantumisen seurauksena. Ennätykselliset tilauskannat luovat kuitenkin vahvan pohjan liikevaihtojen kasvulle edelleen.

Toimitusketjujen ja logistiikan ongelmilla vaikuttaa olleen rajallinen negatiivinen vaikutus kokonaisuutena, mutta yritys- ja liiketoimintakohtaisesti vaikutuksissa on ollut merkittäviäkin eroja. Yritykset odottavat toimitusketjujen ongelmien helpottavan vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana. On tärkeää huomioida, että nousseiden kustannusten onnistunut siirto asiakashintoihin tukee myös liikevaihdon kasvua vuonna 2022. Mikäli kustannusten nousu jatkuu voimakkaana ja nousseiden kustannusten siirto onnistuu lähes täysimääräisesti, yritysten kasvuennusteiden saavuttaminen ei edellytä kummoistakaan toimitusvolyymien kasvua.

Yrityskohtaisessa tarkastelussa liikevaihdon kasvu oli voimakkainta Glastonilla, Metso Outotecilla ja Wärtsilällä, kun taas Cargotecin, Valmetin ja Konecranesin kasvu lähestyi jo nollatasoa. Saatujen tilausten osalta voimakkaimmin kasvoivat Wärtsilä ja Ponsse. Saatujen tilausten kasvu oli heikkoa Rautella ja Metso Outotecilla saadut tilaukset jäivät vertailukauden tasolle. Tilauskannan osalta kasvu oli vahvinta Ponssella ja Rautella, kun taas KONEen ja Neleksen tilauskantojen kasvu oli hitainta n. 10 %:n kasvulla.

Liikevaihtojen kasvu voimistui Amerikoissa ja Aasiassa, kun taas Euroopassa jatkui maltillisempi kasvu. Liikevaihdollisesti Eurooppa ja Aasia ovat jo ylittäneet edellisvuosien ennätystasot, kun taas Amerikat ovat edelleen jäljessä vuoden 2019 neljännen kvartaalin lukemia. Maantieteellisesti merkittävimmät lähitulevaisuuden riskit liittyvät Venäjään, johon odotetaan kohdistuvan merkittäviä taloudellisia pakotteita lähiaikoina. Tarkastelumme yrityksistä Venäjän osuus liikevaihdosta on merkittävä ainakin paisuneimmat tilauskannat omaavilla Rautella ja Ponssella. Muiden yritysten osalta pakotteiden suorat vaikutukset jäänevät huomattavasti rajallisemmiksi. Geopoliittisen tilanteen kehityksellä Itä-Euroopassa on kuitenkin väistämättä vähintäänkin välillisiä vaikutuksia kaikkiin tarkastelumme yrityksiin.

Käyttäjäkuva

Kysy lisätietoja

Tommi Salonen

Hallituksen puheenjohtaja

+358 (0)400 770 510

tommi.salonen@swotconsulting.fi LinkedIn logo