Takaisin ajankohtaisiin

24.02.2023

Konepajabarometri Q4/2022: Kysynnän hiljeneminen konkretisoitui

Konepajabarometri Q4 2022

Lataa KONEPAJABAROMETRI

Vuoden 2022 viimeisellä kvartaalilla tilauskannat kääntyivät ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen laskuun, kun saadut tilaukset laskivat laaja-alaisesti ja toimitusketjuhaasteiden helpottaessa toimituskyky parani. Vahvojen tilauskantojen ansiosta liikevaihdot jatkoivat edelleen vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla alkanutta kausitasoitettua kasvuaan. Vahvojen tilauskantojen lisäksi liikevaihtojen kasvua tukivat vahva dollari ja inflaatio, sillä volyymikasvun arvioidaan olleen keskimäärin maltillista tai jopa olematonta. Huolimatta saatujen tilausten laskusta, yhtiöiden näkymät olivat positiivissävytteisiä alkavalle vuodelle, sillä kysynnän ennakoitiin yleisesti säilyvän hyvällä tasolla ja liikevaihtojen kasvavan maltillisesti.

Markkina-alueista Amerikat jatkoivat vahvimpana osin vahvan dollarin tukemana. Huolimatta valuuttakurssien muutoksistakin Amerikoiden arvioidaan kasvaneen vahvimmin, kun taas Aasia laski vahvan kolmannen kvartaalin jälkeen. Aasian laskun taustalla vaikuttivat erityisesti markkinan negatiivinen kehitys yksittäisillä suuremman Aasia-painoarvon omaavilla yhtiöillä, kuten KONEella ja Wärtsilällä. Euroopan positiivinen kehitys jatkui vakaana vuoden 2022 viimeisellä kvartaalilla. Vakaan kehityksen arvioidaan jatkuvan Euroopassa myös v. 2023 ensimmäisellä kvartaalilla, sillä energiakriisin pahimmat skenaariot on vältetty ja yleinen epävarmuus taantumapelkoineen on osin hälventynyt. Lisäksi yhtiöiden julkaisemat näkymät ja edelleen vahvalla tasolla olevat tilauskannat tukevat skenaariota, jossa liikevaihtojen kasvu jatkuu maltillisena. Amerikoiden osalta dollarin heikentyminen lähemmäs pidemmän aikavälin keskiarvoa voi olla merkittävä alueen kasvua heikentävä ajuri tulevina kvartaaleina. Kvartaalikohtaisen vaihtelun arvioidaan jatkuvan voimakkaana Aasiassa.

Alueellisen vaihtelun lisäksi myös yrityskohtainen vaihtelu kasvoi merkittävästi viimeisellä kvartaalilla, kun rahoituksen kiristymisen ja epävarmuuden vaikutus kysyntään näkyi eri tavoin eri sykleissä olevilla asiakastoimialoilla. Vaihtelu näkyi voimakkaimmin saaduissa tilauksissa. Toisessa ääripäässä saadut tilaukset kasvoivat viidenneksellä ja toisessa laskivat lähes puoleen. Saadut tilaukset kehittyivät vahvimmin Cargotecillä ja Valmetilla sekä kaivossektorin tukemana Metso Outotecilla. Saadut tilaukset laskivat eniten Venäjän hyökkäyssodasta kärsineillä Rautella ja Ponssella (ml. lopetetut liiketoiminnat) sekä vahvan vertailukauden omaavalla Wärtsilällä. Liikevaihdollisesti kasvua tapahtui käytännössä kaikilla yhtiöillä. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli Cargotecilla ja Glastonilla sekä Ponssella jatkuvien liiketoimintojen osalta. Toimitusketjuhaasteiden helpottuminen oli merkittävä yhteinen tekijä eniten liikevaihtojaan kasvattaneille. Liikevaihdon kasvu oli hitainta Rautella ja KONEella.

Käyttäjäkuva

Kysy lisätietoja

Tommi Salonen

Hallituksen puheenjohtaja

+358 (0)400 770 510

tommi.salonen@swotconsulting.fi LinkedIn logo