Takaisin ajankohtaisiin

07.11.2018

Strategia tarvitaan – ilman höttöäkin pärjätään

”Tarvitsemme strategian eli suunnannäyttäjän, jotta tietäisimme mitä teemme, mikä meidän yrityksemme idea ja ydin on.” Tarve strategialle tunnistetaan yrityksissä hyvin, mutta käsitykset toteutuksesta ja sisällöstä vaihtelevat.

Strategiassa kyse on ennen kaikkea valinnoista, ja niiden tekeminen on usein vaikeaa. Tarvitaan tietoa ja analyyseja niin yrityksen nykytilasta kuin myös toimintaympäristön muutoksista ja kehityssuunnista, jotta uskallettaisiin muodostaa mielipiteitä. Nykytilanteessa jo toimintaympäristön muutoksia ja kilpailutilannetta analysoitaessa havaitaan, että maailma muuttuu, ja muutoksia tapahtuu jo prosessin aikana. Tietyssä pisteessä täytyy vain todeta tietoa olevan riittävästi ja alkaa puristaa vastauksia: Mikä on olennaista? Mitä tästä pitäisi ymmärtää? Mikä on yrityksen rooli osana toimialalla tapahtuvia muutoksia? Vaaditaan rohkeutta tehdä päätöksiä ja notkeutta tehdä muutoksia. Päätökset ja muutokset vaativat konkretiaa, todellisia toimenpiteitä ja rohkeaa aloitteellisuutta.

Toisinaan asiakkaidemme kanssa strategiaa tehdessä törmäämme haluun kiteyttää asioita ja luoda ”lentäviä lauseita”, jotka siivittävät organisaation, henkilöstön ja tekemisen uudelle tasolle. Yksinkertainen on kaunista, mutta siinä piilee myös sisällön menettämisen vaara. Kun oikein puristetaan ja karsitaan, ajaudutaan helposti pallottelemaan geneerisillä sanaleikeillä ja iskulauseilla – jotka lopulta eivät kerro itse yrityksestä tai sen strategiasta yhtään sen enempää tai vähempää kuin sen kaikista kilpailijoista tai jopa yrityksistä yleensä. Kaikki haluavat olla kannattavia, asiakaskeskeisiä, uudistajia, uusiutujia… Sloganit ja iskulauseet toimivat strategisina suunnannäyttäjinä uimapatjan tavoin, kelluttavat aurinkoisella säällä mukavasti, mutta eivät varsinaisesti vie mihinkään suuntaan.

Viimeistään haastavassa markkinatilanteessa strategia joutuu todelliseen koetukseen: ”Miten erottaudumme kilpailijoista? Millä me menestymme, kun kilpailijoilla kauppa ei käy? Mikä meidän liiketoimintakonseptimme on? Onko meillä strategiamme edellyttämät kyvykkyydet ja ydinosaaminen tai pääsy niihin? Miten toteutamme strategiaa yrityksen arjessa? Ketkä toteuttavat?”

Asiakkaidemme kanssa työskennellessä hyvä strategia tiivistyy:

I. huolella tehtyyn tausta-analyysiin ja yrityksen kilpailuetujen määrittämiseen sekä
II. niistä johdettuihin realistisiin, mutta haastaviin tavoitteisiin,
III. joihin pääsemiseksi on valittu hallittava määrä voitettavia taisteluita,
IV. joiden sisältö, toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilöt on selkeästi määritetty.

Konkretiaa, valintoja ja kurinalaista tekemistä.

Käyttäjäkuva

Kysy lisätietoja

Tommi Salonen

Hallituksen puheenjohtaja

+358 (0)400 770 510

tommi.salonen@swotconsulting.fi LinkedIn logo