Takaisin ajankohtaisiin

15.05.2023

Konepajabarometri Q1/2023: Paluu kasvu-uralle

Lataa KONEPAJABAROMETRI

Konepajojen saadut tilaukset kääntyivät kasvuun vuoden 2023 ensimmäisellä kvartaalilla. Myös liikevaihtojen kasvu oli voimakasta vahvojen tilauskantojen tukemana. Myös volyymikasvua arvioidaan tapahtuneen, sillä toimitusketjuhaasteet ovat helpottaneet ja komponenttien saatavuus on parantunut. Huolimatta vahvan kasvun kvartaalista, yhtiöiden näkymät säilyivät neutraaleina ennustaen maltillista kasvua ja nykyisellä tasolla olevaa markkina-aktiviteettia vuodelle 2023, sillä taloudellinen epävarmuus on edelleen korkealla tasolla.

Markkina-alueista kehitys oli vahvinta Amerikoissa ja Euroopassa niiden kasvattaessa etumatkaansa yhteenlasketussa liikevaihdossa suhteessa Aasiaan. Aasia oli heikoimmin kehittyvä markkina-alue useilla yrityksillä, joiden liikevaihdossa sillä on korkea painoarvo. Merkittävimpiä esimerkkejä ovat KONE ja Valmet. Energiakriisi oli merkittävin riskitekijä Euroopan osalta ensimmäisellä kvartaalilla, mutta riskin nopea osoittautuminen erittäin lieväksi kiihdytti konepajojen yhteenlasketun liikevaihdon alueella vahvaan kasvuun. Pohjois-Amerikan markkina on säilynyt erittäin vahvana jo pidempään.

Myös yrityskohtaisesti kehitys oli keskimäärin positiivista, sillä liikevaihto laski ainoastaan kahdella ja saadut tilaukset neljällä yhtiöllä mediaanin ollessa selkeästi positiivisen puolella. Saadut tilaukset kasvoivat pääosin suurten yksittäistilausten ja asiakkaiden päätöksenteon vahvistumisen ansiosta. Saadut tilaukset kasvoivat eniten suuren tehdastilauksen saaneella Rautella, Wärtsilällä Energy-liiketoiminnan ansiosta ja useita suuria tilauksia saaneella Konecranesilla. Saadut tilaukset laskivat eniten KONEella, Cargotecilla ja Ponssella. Merkittävin yhteinen tekijä liikevaihtojen kasvulle oli toimitusketjuhaasteiden helpottaminen. Liikevaihtoaan kasvattivat eniten Valmet (myös ilman Neles-järjestelyä vahvaa kasvua), Konecranes ja Cargotec. Liikevaihto laski ainoastaan tarkastelun pienimmillä yrityksillä Rautella ja Glastonilla, joista Rautella Venäjän markkinan painoarvo vertailukaudella on suuri ja Glaston kärsii edelleen toimitusketjuhaasteista.

Käyttäjäkuva

Kysy lisätietoja

Tommi Salonen

Hallituksen puheenjohtaja

+358 (0)400 770 510

tommi.salonen@swotconsulting.fi LinkedIn logo